Přeskočit na obsah

Úvodem

Tato stránka vznikla jako učební pomůcka pro výuku programování v jazyce Fortran na katedře fyziky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.

Kurz je primárně zaměřen na rozvoj schopnosti samostatně řešit probly se kterými se můžete během studia setkat, např. zpracování dat, numerické výpočty apod.

Programování, jakožto dovednost, se nelze naučit čtením o něm nebo díváním se jak úkol za nás vyřešil někdo jiný. Stejně jako řešit matematické úlohy se nenaučím tím, že budu koukat jak příklady počítají ostatní. Nebo jezdit na kole tak, že budu koukat na Tour de France (zdroj: už nevím kde jsem to slyšel). Proto se snažte pracovat co nejvíce samostatně.

Tahák

Tahák.pdf (17.10.2018)

Doporučené zdroje

http://physics.ujep.cz/~mlisal/fortran/fortran.html - užitečné zdroje

https://www.g95.org/docs.shtml

https://gcc.gnu.org/wiki/GFortran

http://www.personal.psu.edu/faculty/h/d/hdk/fortran.html

https://en.wikibooks.org/wiki/Fortran

https://www.tutorialspoint.com/fortran/index.htm

http://www.tat.physik.uni-tuebingen.de/~kley/lehre/ftn77/tutorial/