Přeskočit na obsah

Formátování vstupu a výstupu

Pokud používáme příkazy read(*,*) a write(*,*) v základní podobě zapisují se a čtou data v nějakém základním formátu. Někdy se nám ovšem hodí číst nebo zapisovat specificky formátovaný text.

Jedním ze způsobů jak specifikovat formát je zapsat jej místo druhé * v příkazech read(*,*) a write(*,*).

Druhou možností je definovat si formát pomocí příkazu format() a pak se na něj odkazovat pomocí volitelného parameteru fmt= (lze vynechat).

Seznam některých formátů:

 • Iw - výpis typu integer o velikosti w znaků (bez znaménka)
 • Fw.d - výpis typu real o velikosti w znaků (bez znaménka) s d desetiných míst
 • Ew.d nebo Ew.dEe -
 • Lw - výpis typu logical o velikosti w znaků
 • nX - vynechá n znaḱů na vstupu nebo vypíše n mezer
 • Aw - výpis typu character o velikosti w znaků
 • G, Gw, Gw.d, Gw.dEe - vybere vhodnější z F, E, I, L, A
 • Tc - skok na c-tý znak řádku
 • TLc - skok o c znaků doleva
 • TRc - skok o c znaků doprava
 • g0 - vypíše libovolný datový typ v úsporném formátu
 • *() - použije na všechny vstupy/výstupy stejný formát jako je v závorce
  program priklad_34
  implicit none
   
   integer :: i = 1234567890
   real :: r = 0.1234567890123456789 
   logical :: l = .true.
   character(len=20) :: c = "Character len dvacet"
    
   1 format(i15)
   2 format(f15.5)
   3 format(e15.5)
   4 format(e15.5E1)
   5 format(l15)
   6 format(a15)
   7 format(g15.5E1)
   8 format('Vypis: ',g15.5E1)
  
   write(*,*) i
   write(*,*) r
   write(*,*) l
   write(*,*) c
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,1) i
   write(*,2) r
   write(*,3) r
   write(*,4) r
   write(*,5) l
   write(*,6) c
   write(*,7) i
   write(*,7) r
   write(*,7) l
   write(*,7) c
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(i15)') i
   write(*,'(f15.5)') r
   write(*,'(e15.5)') r
   write(*,'(e15.5E1)') r
   write(*,'(l15)') l
   write(*,'(a15)') c
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(a)') c
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,8) r
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(i10,2x,f15.5,2x,l1,2x,a)') i,r,l,c
    
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(*(g0))') i,r,l,c
  
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(*(g0,2x))') i,r,l,c
  
  end program

Volba advance

Volbu můžeme použít, pokud chceme, aby další výpis byl na stejném řádku.

  program priklad_35
  implicit none
   
   integer :: i = 1234567890
   real :: r = 0.1234567890123456789 
   logical :: l = .true.
   character(len=20) :: c = "Character len dvacet"
    
   7 format(g15.5E1)
  
   write(*,7,advance='no') i
   write(*,7,advance='no') r
   write(*,7,advance='no') l
   write(*,7) c
   
   write(*,*) "-----------------------"
  
   write(*,'(*(g15.5E1,2x))') i,r,l,c
  
  end program