Přeskočit na obsah

Vstup z klávesnice a výstup na obrazovku

Vstupni a výstupní příkazy

Pro výpis na obrazovku používáme příkaz write(*,*) nebo print*, za které napíšeme to co chceme vypsat. Pokud toho chceme vypsat více, oddělujeme jednotlivé části čárkou.

Pro vstup z klávesnice používáme příkaz read(*,*) nebo jen read*, za ktererý napíšeme seznam proměných, které chceme načíst z klávecnice.

V následujícím přikladu je použita funkce sqrt(), která znamená odmocninu.

  program priklad_10
  implicit none
  
  	real a, b, c
  
  	write(*,*) "Zadej a + >enter<"
  	read(*,*) a
  	write(*,*) "a bylo zadano, a=",a
  
  	write(*,*) "Zadej b + >enter<"
  	read(*,*) b
  	write(*,*) "dekuji , b=",a
  
  	c = sqrt(a**2 + b**2)
  	write(*,*) "c = ",c
  
  	write(*,*) "zadej nove 'a' a 'b' + >enter<"
  	read(*,*) a,b
  	c = sqrt(a**2 + b**2)
  	write(*,*) "dekuj ","a = ",a,", b = ",b,", odmocnina z (a^2 + b^2) = ",c
  
  end program